Studiu de fezabilitate

Analiza și evaluarea sistematică a mediului de lucru existent, ale soluțiilor de eficientizare posibile și a impactului economic si de performanță a acestora

Confruntăm beneficiile , costurile și riscurile diverselor proiecte alternative pentru a înțelege care este cea mai avantajoasa soluție pentru client. Analizăm și punem în balanță toți factorii implicați pentru a putea garanta o recuperare rapida a investiției prin atingerea unor maxime nivele de performanța, maxima flexibilitate și costuri operaționale reduse.

Studiul  nostru se face in patru faze:

Analiza proceselor 
Analizăm datele și parametrii performanței pentru a putea evalua situația actuală, pentru a înțelege ce e de făcut la nivel practic pentru atingerea obiectivele proiectate.

Evaluarea mediului existent
Examinăm procesele, infrastructurile, echipamentele si organizarea pentru a identifica eventualele ineficiențe, pierderi de timp, dispersarea resurselor, sarcini redundante sau obiceiurile incorecte.
Obiectivul este acela de a aduce la suprafață situațiile critice, de a stabili unde  trebuie intervenit in funcție de priorități si de a stabili unde se pot face îmbunătățiri.

Identificarea posibilelor soluții
Se simulează diverse situații, se confrunta soluțiile si se pun in balanță costurile si beneficiile. Se evaluează oportunitatea de a introduce noi softuri, tehnologi  și metode de lucru îmbunătățind astfel eficiența si calitatea serviciilor. Scopul este acela de a concorda cu clientul care este varianta cea mai avantajoasă pentru a-și putea atinge obiectivele.

Orientările proiectului
Soluția găsită se constituie în documente de proiect care descriu modalitățile de organizare, tehnologia, procesele și testele pentru evaluarea rezultatelor.