Nu ne asumăm responsabilitatea pentru conținutul acestui site sau de cum acesta poate fi utilizat de terțe parți, nici pentru eventuale daune care pot decurge din accesarea, conectarea sau descărcarea documentelor sau programelor informatice de pe acest site.

Plin Tech SRL este deținătorul acestui site, și nu va fi considerat responsabil pentru daune, pierderi, sau prejudecăți de nici un fel care ar putea rezulta terților de la contactul cu acest site sau ca urmarea a utilizării a ceea ce este publicat sau pus la dispoziție.